Lİ-DER açılış törenini gerçekleştirdi.

Lisanssız Elektrik Üretim Derneği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı bir törenle açılışını gerçekleştirdi.

Basın Açıklaması

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak kurulumunu gerçekleştiren Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER) 26 Eylül 2012 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit FINDIKLI, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan KÖKTAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf YAZAR’ın da katıldığı açılış ve basın toplantısı ile enerji sektörüne yönelik çalışmalarına başladı.

Bilindiği gibi, lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 2010 yılı Aralık ayında başlayan süreç günümüzde son noktasına ulaşmış, projeler açısından başvuru ve kurulum aşamasına geçilmiştir. Bütün bu süreç ve gelinen nokta, hem ülkemize özgü bir pazar oluşmasına yol açmış hem de ülkemiz işgücüne ciddi bir katkı yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, ülkemiz için yeni bir kavram sayılan elektriğin yerinde üretimi ve tüketimi, elektrikte daha verimli bir kullanım ve daha az kayba yol açmakta olup, bu durum da yıllardır yüksek enerji ithalatı ile uğraşmak zorunda kalan ülkemizin enerji faturasının azalmasına yol açmaya başlamıştır.

Enerji sektöründe faal olarak çalışan firma ve bireylerin bir araya gelmesi ve sektörün kamu ve sivil toplum kesiminde aktif görevde bulunan yöneticilerin desteğiyle, lisanssız elektrik üretimi sektörüne yönelik olarak Haziran 2012 itibarıyla kurulan Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER), ülkemizde lisans almadan elektrik üretimine yönelik pazarın düzenlenmesini, gelişmesini ve büyümesini sağlamak, bu alanda çalışma yapan kuruluş ve organizasyonlara destek vermek amacını taşımaktadır.

Sektörün her köşesine ulaşmak ve bu desteği arttırmak amacını taşıyan derneğimiz, çalışmalarına başlamadan önce 26 Eylül 2012 tarihinde EPDK Konferans salonunda açılış ve basın toplantısını gerçekleştirmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere, toplantıya katılan tüm üst düzey konuşmacılar, lisanssız elektrik üretiminin ülkemiz için oldukça faydalı sonuçlar doğuracağı konusundaki görüş ve temennilerini iletmişler, Lİ-DER’in ise sektörün pozitif anlamda gelişmesi için çalışmalarına devam etmesi, kişi ve şirketlere yol gösterici olması, kamu kuruluşlarına da çalışmalarında destekleyici ve uyarıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn Taner Yıldız konuşmasında, lisansız olarak üretilecek 500 kW gücün yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesini önemsediklerini ifade etmiş, “Lisansız Elektrik Üretim Derneği”nin kurulmasının oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. Bakanlık olarak derneğin çalışmalarını desteklemeye devam edecekleri üzerinde önemle durmuştur. Sn Bakan ayrıca, Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Taslağının pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nun imzasına açıldığını, 1 Ekim’den sonra TBMM’de görüşüleceğini, Taslak’taki en önemli değişikliklerden birinin de 500 kW’lık sınırın 1 MW’a çıkarılması olduğunu belirtmiştir.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı da lisansız elektrik üretim yönetmeliği sayesinde yerli ve yenilenebilir kaynakların daha etkin kullanılabileceğini belirtmiştir. Sn Fındıklı ayrıca bu pazara özellikle KOBİ’lerin yoğun ilgi gösterdiğini, akaryakıt istasyonları başta olmak üzere birçok kuruluşun kendi elektriğini üretmek için rüzgar ve güneş sistemleri arayışlarına başladığına dikkati çekmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş ise, Türkiye’nin lisanssız elektrik üretiminde yolun başında olduğunu, buna rağmen Kurum olarak Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği başta olmak üzere, konuyla ilgili tüm mevzuatı tamamladıklarını belirtmiştir. Sn Köktaş, Yönetmelik ile, artık elektrik tüketicilerinin kendi elektriklerini üretebileceğini, mesken düzeyinde üretim yoluyla ek gelir imkanı da elde edebileceğini ifade etmiştir. Hasan Köktaş ayrıca, bu sayede üreticilerin maliyetlerini düşürerek rekabet kapasitelerini arttırabileceklerini, tüketim birleştirme uygulaması ile tekil olarak yapamayacakları yatırımları bir araya gelerek yapabileceklerini, yerli aksam teşviki ile ülkedeki makine sanayinin ve enerji teknolojilerinin faaliyet alanının da genişletileceğine dikkati çekmiştir.

EPDK Başkanı, elektriğin yerinde üretimi ile sistem kayıp kaçaklarının azaltılması sağlanarak ticari ve teknik kalitesinin hızla iyileşeceğini, bu sayede iletim ve dağıtım sistem yatırım ihtiyacında azalma olacağını da belirtmiştir. Sn Köktaş ayrıca, lisanssız elektrik üretimine yönelik başvuruların sayısının 239 olduğunu, 160 kadarının kabul edildiğini, diğerleri ile ilgili ya işlemlerin sürdüğünü ya da olumsuz sonuçlandığını, özellikle rüzgar, güneş ve biyokütle ve hidroelektrik alanında önemli başvuruların yapıldığını söylemiştir.

Lisanssız Elektrik Üretim Derneği (Lİ-DER) Başkanı Yalçın KIROĞLU’da yaptığı açılış konuşmasında, derneğin amacının, sektörü geliştirirken, abone, çözüm sağlayıcı şirketler, elektrik dağıtım şirketleri ve kamu arasında güçlü bir sinerji ve işbirliği yaratmak olduğunu bildirdi. Ayrıca 5.000 MW’lık bir üretimin lisanssız elektrikten yapılmasının yakın gelecek için ciddi bir hedef olduğunu vurguladı.

Bütün bu konuşmalar gösteriyor ki, Dernek olarak gerçekleştirmiş olduğumuz ve üst düzey konuşmacıların yapmış oldukları konuşmalarla katkı ve destek verdikleri toplantımızın sektörün önde gelenleri ve basın mensuplarından oluşan kalabalık bir davetli grubunun katılımı ile gerçekleşmiş olması, bizlere ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha hatırlatmış, lisanssız elektrik üretimi sektörünün her alanını kapsayan Derneğimizin çalışmalarına hızla devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.