EPDK’dan Lisanssız Elektrik Üretimi Açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrik üretim kapasitesinin artmasını arzu ettiklerini bildirdi.

EPDK’dan yapılan açıklamada, lisanssız elektrik üretimine yönelik başvuruların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve dağıtım şirketleri ile dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgelerine yapıldığı ve başvurularla ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara göre değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın da değerlendirmelerine yer verildi.

Yılmaz, piyasada lisanssız elektrik üretimine yönelik olumsuz algıların doğru olmadığını, EPDK olarak yenilenebilir enerjideki büyüyen kapasiteye lisanssız elektrik üretiminin de katkı sağlamasını arzu ettiklerini kaydetti.

Önümüzdeki süreçte de konuyla ilgili herhangi bir düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda EPDK’nın web sayfasından izlenebileceğini belirten Yılmaz, “Lisanssız elektrik üretim kapasitesinin artmasını arzu ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik piyasasında lisanssız üretim faaliyetinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak hazırlanan ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğü anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“21 dağıtım bölgesi ve OSB dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri için tahsis edilen ve edilebilecek bağlanabilir lisanssız üretim kapasiteleri, trafo merkezi bazında TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında yayımlanmıştır, ayrıca lisanssız elektrik üretimine dair başvuru aşamasındaki ya da değerlendirme aşamasındaki çağrı mektubu almaya hak kazanan ve geçici kabulü yapılan (işletmeye giren) üretim tesislerine ilişkin bilgiler, her bir dağıtım şirketinin internet sayfasının lisanssız üretim” başlığı altında yayımlanmaktadır ve söz konusu bilgiler her ayın 25’inci gününe kadar güncellenmektedir”

Söz konusu bağlanabilir kapasitenin ilgili şebeke şirketlerinin internet sayfalarında yayımlanmasına da devam edileceği belirtilen açıklamada, bu çerçevede lisanssız elektrik üretimine ilişkin şebeke işletmecilerince yapılan uygulamaların EPDK tarafından yakından izlendiği kaydedildi.

Başvuruların durdurulmasına yönelik çalışma yok.

Yapılan açıklamada, EPDK’nın gündeminde lisanssız elektrik üretimine ilişkin uygulamalara yönelik olarak, başvuruların durdurulmasına, lisanssız üretim tesisinden üretilecek elektriğin tamamının tüketileceği durumlar için farklı düzenleme yapılmasına, lisanssız üretim tesisi ile eşleştirilen elektrik tüketim aboneliği için belli bir tüketim limiti getirilmesine, ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamında mevcut piyasa yapısının tasarım ve işleyişini değiştirecek nitelikte herhangi bir düzenleme yapılmasına ilişkin herhangi bir çalışma bulunmadığına işaret edildi.

 

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Elektrik piyasasında lisanssız üretim faaliyeti 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak hazırlanan ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir.

Lisanssız elektrik üretimine yönelik başvurular, TEİAŞ ve dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgelerine yapılmakta ve başvurular ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara göre değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, yirmi bir dağıtım bölgesi ve OSB dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgeleri için tahsis edilen ve edilebilecek bağlanabilir lisanssız üretim kapasiteleri trafo merkezi bazında, TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında yayımlanmış, ayrıca, lisanssız elektrik üretimine dair Başvuru Aşamasında, Değerlendirme Aşamasında, Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan ve Geçici Kabulü yapılan (işletmeye giren) üretim tesislerine ilişkin bilgiler, her bir dağıtım şirketinin internet sayfasının “lisanssız üretim” başlığı altında yayımlanmakta ve söz konusu bilgiler her ayın yirmi beşinci gününe kadar güncellenmektedir. Söz konusu bağlanabilir kapasitenin ilgili şebeke şirketlerinin internet sayfalarında yayımlanmasına devam edilecektir.

Bu minvalde, lisanssız elektrik üretimine ilişkin şebeke işletmecilerince yapılan uygulamalar Kurumumuzca yakinen izlenmektedir.

Ayrıca, Kurumumuz gündeminde lisanssız elektrik üretimine ilişkin uygulamalara yönelik olarak;

• Başvuruların durdurulmasına,

• Lisanssız üretim tesisinden üretilecek elektriğin tamamının tüketileceği durumlar için farklı düzenleme yapılmasına,

• Lisanssız üretim tesisi ile eşleştirilen elektrik tüketim aboneliği için belli bir tüketim limiti getirilmesine,

• İlgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında mevcut piyasa yapısının tasarım ve işleyişini değiştirecek nitelikte herhangi bir düzenleme yapılmasına,

ilişkin çalışma bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.