Bir kişi birden fazla tesis kurabilir mi?

Her bir gerçek ya da tüzel kişi her bir aboneliği için ayrı elektrik üretim tesisi kurabilir. Bir abonelik için ya kurulu güç sınırı olmaksızın kojenerasyon tesisi kurulabilir ya da mikro kojenerasyon tesisi kurulabilir, ki kurulu gücü 50 kwe ile sınırlıdır. Bir abonelik için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kurulmak istenmesi durumunda azami 500 kwe kurulu gücünde bir tesis kurulabilir ya da toplam kurulu gücü 500 kwe olacak şekilde birden fazla tesis
kurulabilir.