DSİ lisanssız elektrik üretim ile ilgili mevzuatı ne zaman yayınlayacak?

Bu konunun DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde takip edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.