Lisans almaksızın kojenerasyon tesisi kurulabilir mi? Bu durumda kurulu güç sınırı var mıdır?

Evet, kurulabilir. Mikro kojenerasyon tesisinin kurulu gücü 50 kWe ile sınırlıdır.