Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için yapılan başvurularda hangi belgeler sunulur?

Bu konu Tebliğ”in 8 inci maddesinde açıklanmıştır. Hidrolik kaynaklara dayalı başvuru yapacak kişiler birinci fıkrada (8.1) belirlenen belgelerle dördüncü fıkrada (8.4) atıf yapılan yönetmelikte öngörülecek belgeleri, diğer kaynaklara dayalı başvuru yapacak kişiler ikinci fıkrada (8.2) belirlenen belgeleri temin
ederek başvuru yapacaktır.