Lisanssız mikro kojenerasyon tesisleri YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelden yararlanabilir mi? Yararlanabilirse hangi tarihten itibaren kaç yıl süreyle yararlanabilir?

Hayır, yararlanamaz.