Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretim tesisleri için kurulu güç sınırı var mıdır?

Evet, vardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri azami 1000KW/1MW gücünde kurulabilir ve sisteme en fazla 1000KW/1MW olarak bağlanabilir.