Hakkımızda

 

Derneğimiz, Mayıs 2012 de, ülkemizde lisans almadan elektrik üretimine yönelik faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, tüm Türkiye’de lisanssız elektrik kullanımının artması için çalışmak, konu ile ilgili çeşitli düzenleme standartların oluşumuna öncülük etmek amacı ile kurulmuştur.

Bu amaçla, derneğimiz; çözüm sağlayan firmalar, aboneler, elektrik dağıtım şirketleri ve kamu otoritesi ile yakın ve iyi bir işbirliği içerisinde, ortak fayda üreten olmayı hedeflemiştir.

Derneğimiz, Rüzgar, Güneş, Hidro ve Biyokütle olmak üzere farklı elektrik üretim kaynaklarının tamamını kapsamakta, tüm bu kaynaklardan elektrik üretme imkanı olanların kendi elektriğini üretmelerini desteklemektedir.

Kurucuları arasında, Rüzgar, Güneş, Biyokütle, hukuk ve eğitim sektörlerinin ülkemizdeki önemli temsilcileri bulunmaktadır.

Son yılların en önemli sektörü olan enerji’de ülkemizin %70 dolayında dışa bağımlılığını azaltacak, işletmelerin karlılıklarına arttırarak, sürdürülebilir olmaları için Kendi elektriğini Üretimi destekliyoruz.

İyi bir bireysel, kurumsal yapı ve ülke geleceği için, kendi elektriğini üreten bir Türkiye olmayı destekliyoruz.
Sizleri de bu amaç altında, hep beraber hareket etmeye davet ediyoruz.


Yalçın KIROĞLU
Başkan