Lİ-DER Balıkesir’de

Lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 2010 yılı Aralık ayında başlayan süreç günümüzde son noktasına ulaşmış, projeler açısından başvuru ve kurulum aşamasına geçilmiştir. Bütün bu süreç ve gelinen nokta, hem ülkemize özgü bir pazar oluşmasına yol açmış hem de ülkemiz işgücüne ciddi bir katkı yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, ülkemiz için yeni bir kavram sayılan elektriğin yerinde üretimi ve tüketimi, elektrikte daha verimli bir kullanım ve daha az kayba yol açmakta olup, bu durum da yıllardır yüksek enerji ithalatı ile uğraşmak zorunda kalan ülkemizin enerji faturasının azalmasına yol açmaya başlamıştır.

Enerji sektöründe faal olarak çalışan firma ve bireylerin bir araya gelmesi ile kurulan “Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER)” derneği, ülkemizde lisans almadan elektrik üretimine yönelik pazarın düzenlenmesini, gelişmesini sağlamak ve bu alanda çalışma yapan kamu ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacını taşımaktadır.

Bu amaçla yola çıkan ve 2013 yılında hem ulusal hem de uluslar arası alanda birçok etkinlik düzenlemeyi planlayan Lİ-DER, “Şehir Etkinlikleri” kapsamındaki ikinci etkinliğini, Balıkesir Sanayi Odası ile beraber Balıkesir’de düzenlemeyi planlamaktadır. 29 Mart 2013 tarihinde Balıkesir Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinliğin, hem bölgedeki sanayici ve yatırımcıların sektörü daha iyi tanımalarına hem de enerji sektörünün ve bölgenin gelişimine katkısı olacağına inanmaktayız.

Saygılarımızla

Yalçın KIROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı


 

Katılım için buradaki formu doldurarak aşağıdaki mail adresine ve faks numarasına bildirmeniz gerekmektedir.

Mail:   [email protected]
Faks:  0 266 281 11 80
Tel:     0 266 281 11 89


 

Lİ-DER BALIKESİR ŞEHİR ETKİNLİĞİ PROGRAMI

13.00 – 14.00
Açılış Konuşmaları

Yalçın KIROĞLU, YK Başkanı
Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER)

Ahmet KULA, YK Başkanı
Balıkesir Sanayi Odası


14.00 – 15.30

Mevzuat ve Teknik Açıdan Değerlendirme
Moderatör: Yalçın KIROĞLU, Lİ-DER YK Bşk

Ülkemizdeki Yenilenebilir Enerji Projeleri

Mehmet AŞKER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ve Tebliği

Mustafa GÖZEN, EPDK

Bölgedeki Başvurular, Sorunlar ve Çözümler
Berkan AYVAZ, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş

15.30 – 16.00
Çay-Kahve Arası

16.00– 17.30
Uygulamalar Açısından Değerlendirme
Moderatör: Mürşat Özkaya, Lİ-DER YK Üyesi

Rüzgar Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Nesrin KÜÇÜK, Mars Enerji

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Mustafa HERDEM, Genel Müdür, Else Enerji

Biyoyakıtlar ile Elektrik Üretimi

Altan DENİZSEL, Genel Müdür, Hunbiyogaz

Rüzgar Enerjisi İle Elektrik Üretimi
Ferit Kalfaoğlu, Genel Müdür, Wind Prospect

17.30-18.00
Soru – Cevap